Projekt: Skolor i Stockholm AB (SISAB)

Montage av stängsel och grindar till 90 förskolor i Stockholm.

Nätgrindar är ett perfekt val till skolor
Grindar uppsatta åt förskolor i Stockholm