Rotationsgrind är ett tryggt och driftsäkert val

Rotationsgrindar förser dig med en effektiv entrésäkerhet för byggnader och anläggningar med stora personflöden. Våra rotationsgrindar är en väldigt trygg och driftsäker lösning som styr persontrafik både inom och utomhus. Med hjälp utav en rotationsgrind och vändkors reglerar man effektivt persontrafik till och från olika företag, idrottsanläggningar och byggarbetsplatser. Vi har både elstyrda och mekaniska grindar som vi anpassar efter kundens behov.

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor, eller om du vill ha en offert.

Rotationsgrind

Mer information om rotationsgrinden

Våra andra grindar på Upplands Stängsel