Upplands Stängsel - Sveriges ledande entreprenör inom områdesskydd

Motordrivna skjutgrindar

Upplands Stängsels motordrivna skjutgrindar är tillverkade och designade för att tillgodose högt ställda krav på såväl säkerhet som estetisk form.

Kontakta oss så snackar vi skjutgrindar!

Motordrivna skjutgrindar kan vara estetiskt tilltalande för fastigheten. Men dom är framförallt väldigt funktionella då dom hindrar att obehöriga får tillträde till ditt område. Oavsett om du vill skydda huset eller industriområdet kan vi hjälpa dig med en lösning som passar dina behov.

En annan fördel motordrivna skjutgrindar har är att dom tar betydligt mindre plats då dom inte behöver något svängrum för att öppnas. De glider lätt undan åt sidan, och du styr vem som kommer in eller ut.

Vi hjälper er med ert nästa projekt

Ett säkert och estetiskt val

Fördelar med automatiska skjutgrindar

Motordrivna skjutgrindar tar liten plats

Vi har både manuella och motordrivna skjutgrindar

Det har blivit mer populärt med motordrivna grindar till uppfarten. En stor anledning till det är att kvaliteten på grindarna har ökat. Samt den fördelen som finns med att man kan styra vem som har tillträde till området. Den ökade områdessäkerheten bidrar till att obehöriga hålls lättare utifrån fastigheten. 

Vi har ett urval av grindar att välja på som fyller praktiska och estetiska krav. Den stora fördelen med motordrivna skjutgrindar är extremt praktiska in sin design samt funktion. De behövs nämligen inget säkerhetsavstånd, bilar kan stå nära grinden när den öppnas. Det är en mindre omöjlighet med en slaggrind.

Utseende på en motordriven skjutgrind

Grindar kan vara höga eller låga, men det är alltid anpassat för dina behov. 

Vill du ha en motordriven skjutgrind som passar till bostadens uppfart går det att fixa. Och behöver en skjutgrind som kontrollerar obehörigas tillträde rekommenderar vi en högre grind som tillträdes plats.  

Idag kommer många skjutgrindar i ett flertal olika modeller. Vissa har har stöd i form av hjul och löper på räls, men många modeller är helt fribärande.

Väljer man motordrivande skjutgrindar, styr man dom med fjärrkontroll eller helt automatiskt. Det är en extra investering som sparar en massa tid i underhåll. Man slipper också underhåll när det snöar eller regnar ute. Det blir också lättare för inga besökare behöver kliva ur bilen för att öppna upp grindarna. 

Vi hjälper er med ert nästa projekt

Fribärande och motordrivna skjutgrindar?

Montering av motordrivna skjutgrindar

Monteringen av skjutgrindar kräver noggrannhet samt precision. Sneda grindar kommer haka upp sig och håller inte lika länge som korrekt installerade grindar. Dom behöver löpa fritt hela vägen åt sidan, stolpar och andra anordningar måste  vara säkert förankrade.

Vi har en lång erfarenhet av områdessäkerhet och kan utföra jobbet på ett korrekt samt fackmannamässigt sätt. Vi håller inom tid och satt budget.

Vill du veta mer om motordrivna skjutgrindar? Tveka inte att kontakta oss. 

Kontakta oss så snackar vi skjutgrindar!